woensdag 10 april 2013

Koptienden Blaricum 1629De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 61
Jan Rutgersz van Huijsen 61
Lambert Willem Cornelisz 61
Michiel Henricx 61
Willem Brechtersz 61
Jan Ebbensz 61
Steven Tijmansz 61
Willem Henricx van Huijsen 62
Ghijsbert Willemsz 62
Thijman Jacobsz 62
Lambert Cornelisz 62
Elbert Dircksz 62
Elbert Lambertsz 62
Seijns Elberts 62
Gosen Cornelisz 62
Jacob Jan Hermansz 63
Jan Lambert Gerbertsz 63
Herman Cornelisz 63
Coppen Lambertsz 63
Ghijsbert Rutgersz 63
Bart Simonsz 63
Herman Jansz 63
Meus Jansz 63
Crijn Jansz 64
Dirck Koppen 64
Dirck Lubbertsz 64
Corn Evertsz 64
Folcken Jansz 64
Peter Jansz 64
Ebbe Jansz 64
Claesgen Henricksz 64
Roeloff Willemsz 65
Jan Bort Smits 65
Jan Reijersz 65
Herman Jacobsz 65
Peter Jan Coppensz 65
Gerrit Jansz Koster 65
Peter Willemsz Vosch 65
Peter Jansz 65
Jan Crijnen 66
Peter Willemsz 66
Hermantgen Claes 66
Jan Petersz 66
Henrick Willem Henricksz 66
Lubbert Thijmansz 66
Roeter Thonisz 66
Lambert Thijmen Willemsz 67
Cornelis Jan Hermansz 67
Jan Lubbertsz 67
Lubbert Jansz 67
Jan Jacobsz 76
Rijck Gerritsz 67
Willem Jacobsz 67
Rutger Ysaacksz 68
Claes Ysaacksz 68
Simon Folckensz 68
Lambert Jansz Kemp 68
Gerbrecht Cornelis Brechtesz 68
Jan Lubbertsz Timmerman 68
Jacob Gerritsz 68
Willem Gerritsz 68
Steven Thonisz 69
Jan Lambertsz 69
Geertgen Lamberts ,Jan Wijgertsz wed, 69
Jan Bortsz 69
Michiel Claesz 69
Corn Petersz 69
Jan Thonisz 69
Willem Claes Willemsz 69
Willem Claes Willemsz 70
Jan Jan Lambertsz 70
Jan Goossensz 70
Ghijsbert Cornelisz 70
Neeltgen Corn 70
Jan Jansz ,schoudt, 70
Thonis Willemsz 72
Ghijsbert Dircksz 72
Adriaen Cornelisz 72
Coppen Jacobsz 72
Jan Ghijsbert Jansz 72
Marten Willemsz 72
Henrick Jansz (???) 72
Thonis Jansz 73
Meijns Thonis (Woemen) 73
Rutger Cornelisz 73
Ebbe Jan Coppen 73
Ghijsbert Claesz 73
Brechter Stevensz 73
Adriaen Cornelis Henricx 73
Ysaack Rutgersz 73
Willem Willemsz 74
Dirck Rutgersz 74
Jan Ghijsbert Thijsz 74
Gerrit Lambertsz 74
Coppen Jacob Dircksz 74
Henrick Rutgersz 74
Frans Jansz Raimaecker 74
Reijer Hermansz 74
Ebbe Goossensz 74
Evert Henricksz de Jonger 75
Teunis Crijnen 75
Claes Jansz Pangelaer 75
Willem Teunisz 75
Jan Dircksz 75
Rutger Jacobsz 75
Feeck Elbertsz 75
Leeuw Lambert Ghijsbertsz 75
Thijmen Henricksz 75
Peter Lubbertsz 76
Jacob Koppen 76

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Blaricum 1626De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 61
Jan Ghijsbert Jansz de Jong 61
Jan Rutgersz van Huijsen 61
Lambert Willem Cornelisz 61
Michiel Henricx 61
Willem Brechtersz 61
Jan Ebbensz 62
Jan Coster 62
Steven Thijmansz 62
Willem Henricxz van Huijsen 62
Ghijsbert Willemsz 62
Thijman Jacobsz 62
Bart Sijmonsz 62
Lambert Cornelisz 62
Elbert Dircksz 62
Cornelis Mathijsz 62
Elbert Lambertsz 63
Seijns Elberts 63
Jacob Jan Harmansz 63
Goossen Cornelisz 63
Jan Lambert Gerbertsz 63
Harman Cornelisz 63
Gerbert Jansz 63
Henrick Willemsz 64
Coppen Lambertsz 64
Jacob Jansz van Graft 64
Ghijsbert Rutgersz 64
Herman Jansz 64
Meus Jansz 64
Crijn Jansz 64
Dirck Coppen 64
Dirck Lubbertsz 65
Cornelis Evertsz 65
Folcken Jansz 65
Ebben Jansz 65
Lubbert Jansz 65
Nijchgen Henricx 65
Peter Jaircxz 65
Roeloff Willemsz 65
Jan Bartsz Smith 65
Jan Reijersz 66
Lubbert Thijmansz 66
Harmen Jacobsz 66
Peter Jan Coppensz 66
Gerrit Jansz Coster 66
Peter Willemsz Vos 66
Peter Jansz 66
Jan Crijnnen 66
Peter Willemsz 67
Harmantgen Claes dochter 67
Jan Petersz 67
Henrick Willem Henricx 67
Roeter Thonisz 67
Lambert Thijmen Willemsz 67
Cornelis Jan Harmansz 67
Jan Lubbertsz 67
Lubbert Jansz 68
Jan Jacobsz 68
Rijck Gerritsz 68
Willem Jacobsz 68
Rutger Ysaacksz 68
Thijmen Willemsz 68
Claes Ysacxz 68
Sijmon Folckensz 68
Thijman Jan Thijmansz 69
Jan Stevensz 69
Lambert Jansz Kemp 69
Gerbrecht Cornelis Brechtsz 69
Jan Lubbertsz Timmerman 69
Ysack Folckensz 69
Jacob Gerritsz 70
Willem Gerritsz 70
Steven Thonisz 70
Jan Lambertsz 70
Geertgen Lamberts ,Jan Wijchertsz Weduwe, 70
Jan Bartsz 70
Michgiell Claesz 70
Cornelis Petersz 71
Jan Thonisz 71
Willem Claes Willemsz 71
Rutger Lubbertsz 71
Jan Jan Lambertsz 71
Wouter Jansz 71
Cornelis Jan Harmansz ,weeskijnderen nemen over van, 72
Jan Gosensz 72
Gijsbert Cornelisz 72
Neeltgen Cornelisz 72
Jan Jansz ,schoudt, 72
Thonis Willemsz 72
Ghijsbert Henricxz 72
Adriaen Cornelisz 72
Coppen Jacobsz 73
Jan Ghijsbert Jansz 73
Marten Willemsz 73
Hendrick Jansz Coster 73
Thonis Jansz 73
Meijns Thonisz ,wonen tot Emenes, 73
Jan Bortsz Smitz 74
Rutger Cornelisz 73
Ebbe Jan Coppensz 74
Ghijsbert Claesz 74
Brechter Stevensz 74
Dirck Reijersz ,schoudt, 74
Ariaen Cornelis Henricx 74
Ysack Rutgersz 74
Willem Willemsz 74
Dirck Rutgersz 74
Jan Gijsbert Thijsz 75
Gerrit Lambertsz 75
Coppen Jacob Dircxz 75
Henrick Rutgersz 75
Frans Jansz Raijmaecker 75
Reijer Harmansz 75
Huijch Willemsz 75
Jan Harman Jansz 75
Evert Henricxz de Jong 76
Splinter Lamberts 76
Ebbe Gosensz 76
Cornelis Lubbertsz 76
Elbert (????) 76
Teunis Crijnen 76
Claes Jansz 77

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Blaricum 1619De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 53
Jan Ghijsbert Jansz de Jonge 53
Jan Rutgersz van Huijssen 53
Joncker Jacob van Amerongen 53
Lambert Willems Cornelisz 53
Willem Brechtsz 53
Willem Lambertsz Kemp 53
Jan Ebbensz 54
Jan Coster 54
Steven Thijmensz 54
Willem Henricxz van Huijssen 54
Gijsbert Willemsz 54
Thijman Jacobsz 54
Lambert Cornelisz 54
Elbert Lambertsz 55
Lambert Willemsz 55
Jacob Jan Hermansz 55
Goosen Cornelisz 55
Harman Cornelisz 55
Gerbert Jansz 55
Henrick Willemsz 56
Jacob Jansz van de Graft 56
Ghijsbert Rutgersz 56
Lambert Gerbertsz 56
Jan Henricxz 56
Harman Jansz 56
Meus Jansz 56
Crijn Jansz 56
Dirck Lubbertsz 57
Cornelis Evertsz 57
Folcken Jansz 57
Ebbe Jansz 57
Lubbert Cornelisz 57
Nijsgen Henricx 57
Peter Jaircx 57
Roeloff Willemsz 57
Jan Reijersz 58
Harman Jacobsz 58
Lubbert Claesz 58
Peter Jan Coppensz 58
Gerrit Jansz Coster 58
Willem Rijcxz 58
Peeter Jansz 58
Peeter Willemsz 59
Harmantgen Claes ,dochter, 59
Jan Petersz 59
Heijndrick Willem Henricxz 59
Roeter Thonisz 59
Lambert Thijmen Willemsz 59
Cornelis Jan Harmansz 59
Jan Lubbertsz 59
Lubbert Jansz 60
Nijsgen Henrick Jans ,dochter, 60
Rijck Gerritsz 60
Willem Jacobsz 60
Rutger ijssacxz 60
Claes ijssacxz 60
Sijmon Folcken 60
Thijmen Jan Thijmansz 61
Jan Steffensz 61
Lambert Jansz Kemp 61
Gerbrecht Cornelis Brechtsz 61
Jan Lubbertsz Thimmerman 61
Ebbe Thonisz 61
Yssack Folckensz 61
Jacob Gerritsz 62
Willem Gerritsz 62
Steven Thonisz 62
Jan Lambertsz 62
Geertgen Lamberts ,dochter,,Jan Wijchgaertsz weduwe, 62
Sijmon Thonis Bortsz 62
Michgiel Claesz 62
Cornelis Petersz 63
Andries Jansz 63
Cornelis Mathijsz 63
Jan Thonisz 63
Rutger Lubbertsz 63
Jan Jan Lambertsz 63
Wouter Jansz 63
Cornelis Henricxz 63
Tijsgen Thijss ,dochter, 64
Ebbe Goosensz 64
Peter Lubbertsz 64
Jan Jansz ,Schoudt, 64
Thonis Willemsz 64
Gijsbert Dircxz 64
Adriaen Cornelisz 64
Coppen Jacobsz 65
Jan Ghijsbert Jansz 65
Jacop Dirck Coppensz 65
Marten Willemsz 65
Henrick Jansz Coster 65
Thonis Jansz 65
Jan Bortsz Smiths 65
Rutger Cornelisz 65
Ebbe Jan Coppensz 66
Leuwe Feeckensz 66
Ghijsbert Claesz 66
Brechter Stevensz 66
Dirck Reijersz ,schoudt, 66
Arijen Cornelis Henricxz 67
Yssack Rutgersz 67
Willem Willemsz 67
Dirck Rutgersz 67

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl